Ang banal na Qur’an at pagsasalin sa mga kahulugan nito sa wikang purtugal

Sources:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
2
feedback