Ang banal na Qur’an at pagsasalin sa mga kahulugan nito sa wikang purtugal

Sources:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
2