Ang banal na Qur’an at pagsasalin sa mga kahulugan nito sa wikang purtugal

Sources:

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Send a comment to Webmaster

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
2
feedback