Paligsahan sa buwan ng Ramadhan

Maikling buod.

Paligsahan sa aklat na pinamagatang\" ITO ANG ISLAM\", ito ay paligsahang isasagawa sa buwan ng Ramadhan para sa mga pilipno at ang layunin nito ay upang magkaroon ng tamang pang-unawa sa kahulugan ng Pananampalatayang islam at lalu pang maintindihan ng sangkatauhan ang kahulugan ng Islam.

Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
Mga kumento o puna