Kabanata ng An-Naji’at

Description

kabanata ng An-Naji’at: Bilang ng mga taludtud 46,ito ay makkiyyah at pang 79 kabanata ng Qur’an.

-