TUKLASIN ANG TUNAY MONG RELIHIYON

Lecturere : Nasser Datumanong

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Unaizah

Description

TUKLASIN ANG TUNAY MONG RELIHIYON

Bulaklak ng Bayang Pilipinas
2