Gayr-i Müslimler, İslam Hakkında Ne Diyorlar?

Kaynaklar:

Kuveyt İslâmı Tanıtma Komitesi

Send a comment to Webmaster

Kendi Kaynaklarından Câferî, Şiî ve Râfizîlerin İnanç Esasları
2
feedback