Gayr-i Müslimler, İslam Hakkında Ne Diyorlar?

Kaynaklar:

Kuveyt İslâmı Tanıtma Komitesi

Kıyamet Alametleri
2