İslam’ın Kısa ve Öz Tanımı

Yazar : Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi İlmi Araştırmalar Enstitüsü

Kaynaklar:

Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi Web Sitesi

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Sevgisi ve Alâmetleri
1