Safer ayı hakkında birtakım bilgiler

Yazar : Muhammed Salih el-Muneccid

Çeviri: Muhammed Şahin

Tetkik: Ali Rıza Şahin

Kaynaklar:

Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

Tanımlama

Safer ayı hakkındaki bu makale, şu noktaları içermektedir:
- Câhiliye arapları tarafından bu ayda yapılan şeyler.
- Câhiliye halkının, İslâm şeriatına aykırı olan hareketleri.
- Bu ayda, İslâm’a mensup kimselerde bulunan bid’atlar ve bâtıl inançlar.
- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in hayatında bu ayda meydana gelen savaşlar ve önemli olaylar.
- Safer ayı hakkında gelen uydurma ve yalan hadisler.

Send a comment to Webmaster

Kendi Kaynaklarından Câferî, Şiî ve Râfizîlerin İnanç Esasları
2
feedback