Vahhabilik Etrafındaki Tarihi Hatanın Düzeltilmesi

Yazar : Muhammed b. Sa’d eş-Şuvey’ir

Çeviri: İshak b. Abdullah ed-Debîrî el-Avadî

Kaynaklar:

www.aqeedeh.com web sitesi

Send a comment to Webmaster

Mekke ve Medine’den Hutbeler
2
feedback