İlim

Yazar : Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Kaynaklar:

el-Hidâye Basım ve Yayım

Cinler ve Kötülüklerinden Korunma Yolları
1