İsa -aleyhisselam-’ın Gerçek Mesajı

Yazar : Bilal Philips

Çeviri: Muhammed İsa Garcia

Kaynaklar:

Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

Cinler ve Kötülüklerinden Korunma Yolları
2