Nehcu’l-Belağa Kitabını Bilinçli Okumak

Yazar : Abdurrahman b. Abdullah el-Cumey’an

Çeviri: İshak b. Abdullah ed-Debîrî el-Avadî

Kaynaklar:

www.aqeedeh.com web sitesi

Mekke ve Medine’den Hutbeler
2