İslam ve Müslümanlarını Tanımı

Yazar : Bilal Philips

Tetkik: Muhammed İsa Garcia

Kaynaklar:

Suudi Arabistan Büyükelçiliği İslami İşler İdaresi

Tanımlama

Bu kitap, gayr-i müslimlere uygun olup İslam ve müslümanlar hakkında bilgiler vermektedir.

Namaz ve onu terk edenin durumu
1