Tefsir Usulü

Yazar : Muhammed b. Salih el-Useymin

Çeviri: Muhammed Şahin

Kaynaklar:

Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

Son Üç Cüzün Tefsiri ile Müslümanı İlgilendiren Temel Bilgiler
2