Mişârî b. Râşid el-Afasî sesiyle tertilli Kur’an-ı Kerim (Kaliforniya Hatimi)

Kâri (Okuyan) : Mişârî b. Râşid el-Afâsî

Tanımlama

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde hicri 1430 yılının Ramazan ayında Terâvih ve gece namazında "Medd-i kasr" olarak kaydedilen bu tertilli Kur’an-ı Kerim, Mp3 128 kb/ps yüksek ses kalitesiyledir.

Send a comment to Webmaster

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Sevgisi ve Alâmetleri
114
feedback