دعوة للمتميزين في الترجمة بأي لغة وللباحثين الشرعيين للترشح أو ترشيح أحد الأصدقاء لأحد الفرص الوظيفية المتاحة : انقر هنـــــــــــــــــــــــــا

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro

Mufti : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Trang web Islam chuyên vấn đáp và trả lời www.islam-qa.com

Giới thiệu chung

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A'-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
2
Thông tin phản hồi