Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro

Mufti : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Trang web Islam chuyên vấn đáp và trả lời www.islam-qa.com

Giới thiệu chung

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A'-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.

Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

-
2
Thông tin phản hồi