دعوة للمتميزين في الترجمة بأي لغة وللباحثين الشرعيين للترشح أو ترشيح أحد الأصدقاء لأحد الفرص الوظيفية المتاحة : انقر هنـــــــــــــــــــــــــا

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro

Mufti : Nhóm học giả Islam

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Các nguồn gốc:

Trang web Islam chuyên vấn đáp và trả lời www.islam-qa.com

Giới thiệu chung

Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A'-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A'-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.

-
2
Thông tin phản hồi