Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Ayyoob và được dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh

Người xướng đọc : Muhammad Ayyub

Giới thiệu chung

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Ayyoob và được dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh bởi giọng đọc Michal Waters.

Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

-
114
Thông tin phản hồi