Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Ayyoob và được dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh

Người xướng đọc : Muhammad Ayyub

Giới thiệu chung

Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc của Sheikh Muhammad Ayyoob và được dịch ý nghĩa và nội dung bằng tiếng Anh bởi giọng đọc Michal Waters.

Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
114
Thông tin phản hồi