Tất cả bài

Số lượng các mục: 669

 • Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat Việt Nam

  DOCX

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giới thiệu Zakat 2- Phần Hai: Về Zakat vàng và bạc 3- Phần Ba: Về Zakat những gì xuất ra từ đất 4- Phần Bốn: Về Zakat súc vật 5- Phần Năm: Về Zakat Fit-ri 6- Phần Sáu: Về những người hưởng Zakat Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Lễ Nghĩa Trong Cầu Nguyện Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Lễ Nghĩa Trong Cầu Nguyện: Cầu nguyện là một hình thức thờ phượng rất được Allah yêu thích, để lời cầu nguyện của mình được Allah chấp nhận tín đồ Muslim cần phải áp dụng cho lễ nghĩa trong bài viết, có thế mai ra lời cầu xin mau được Allah đáp lại.

 • Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Sự Ngay Chính Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abu Zakkariya Al-Nawawy Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Sự Ngay Chính: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

 • Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Yaqeen & Tawakkul (Kiên Định & Phó Thác) Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abu Zakkariya Al-Nawawy Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Yaqeen & Tawakkul (Kiên Định & Phó Thác): Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

 • -
 • Hậu Quả Của Zina Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hậu Quả Của Zina: Đây là bài Khutbah thứ sáu phân tích về mối hiểm họa, hậu quả và các thể loại hành phạt trừng trị người bị Zina. Và Zina cũng là một trong các dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã từng thông báo.

 • Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công: Đây là bài Khutbah thứ sau phân tích rằng Islam xem hành động bất công, bạo lực là đại tội trong các đại tội của Islam, là một hành động thối tha đáng bị trừng trị thích đáng. Và để thể hiện sự căm phẩn trước hành động bất công, chính Đấng Quyền Lực Allah đã hạ sắc lệnh tuyệt đối nghiêm cấm.

 • Tóm Lược Giáo Lý Thực Hành Về Chia Tài Sản Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen Thông dịch : Amir Mustapha bin Yusuf Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

  Tóm Lược Giáo Lý Thực Hành Về Chia Tài Sản: Đây là đề án ngắn tóm tắt về kiến thức chia gia tài theo chương trình giảng dạy mới cho năm đầu tiên của bậc trung học, trong đó tôi trình bày với phong cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng cùng những thí dụ minh họa, và tôi đặt tên nó là: “Tóm Lược Kiến Thức Luật Chia Gia Tài”.

 • Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công: Islam xem hành động bất công, bạo lực là đại tội trong các đại tội của Islam, là một hành động thối tha đáng bị trừng trị thích đáng. Và để thể hiện sự căm phẩn trước hành động bất công, chính Đấng Quyền Lực Allah đã hạ sắc lệnh tuyệt đối nghiêm cấm.

 • Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
 • Kitab Tawhid (Giáo Lý Độc Thần) Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sheikh Saleh bin Fawzaan nói: “Đây là cuốn sách về kiến thức Tawhid mà tôi đã cố gắng rút gọn lại với lối trình bày dễ hiểu. Tôi đã thu thập từ nhiều nguồn tài liệu của các vị Imam lớn của chúng ta, đặc biệt là các sách của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, các sách của học giả Ibnu Al-Qayyim, các sách của Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab cùng với các học trò của ông thuộc các thành phần Imam lớn trong con đường Da’wah (tuyên truyền) ân phúc. Không cần phải bàn cãi rằng kiến thức về giáo lý đức tin Islam là kiến thức nền tảng cho việc giáo dục và thực hành, và là một yếu tố thiết yếu làm nên giá trị của các hành vi và việc làm ngoan đạo để Allah chấp nhận. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta ngày nay, thời đại mà có đầy dẫy dòng lệch lạc, đầy dẫy trường phái dị giáo: dòng vô thần, dòng thần bí tu đạo khổ hạnh, dòng thờ mồ mả và thần tượng, dòng lệch lạc sai với đường lối Sunnah của Thiên sứ. Tất cả những dòng lệch lạc này đều trở nên nguy hiểm nếu như người Muslim không trang bị vũ khí từ giáo lý đức tin đúng đắn dựa sát theo Qur’an, Sunnah và giáo lý đức tin của những thế hệ tiền bối Salaf (Sahabah và Tabi’een). Quả thật, với vũ khí này người Muslim mới có thể bảo vệ được bản thân mình khỏi những dòng lệch lạc đó; và một trong những điều mà người Muslim cần phải có sự chăm sóc đầy đủ là phải giáo dục con cái giáo lý đức tin đúng đắn này theo các nguồn gốc thuần túy của nó.”

 • Câu Chuyện Về Vị Sahabah Julaibeeb - cầu xin Allah hài lòng về ông - Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Câu Chuyện Về Vị Sahabah Julaibeeb - cầu xin Allah hài lòng về ông -: Câu chuyện nói lên sự vĩ đại của Islam, đó là Islam không xem trọng người giàu khinh người nghèo, cũng không xem trọng người da trắng mà phân biệt đối xử với người da màu, sự khác biệt ở mỗi người chính là lòng kính sợ của họ như Allah đã phán: Quả thật, dưới cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong các người. Al-Hujuraat: 13 (chương 49)

 • Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng: Bài thuyết giảng được chuyển ngữ từ từ bài thuyết giảng Audio của Sheikh Khaalid bin Muhammad Al-Raashid, Sheikh nói: “Trong bài thuyết giảng sẽ phân tích xoay quanh năm phần sau đây: - Phần một: Nêu và giải thích ý nghĩa một số câu Kinh nói về thiên đàng. - Phần hai: Về một vài thông tin của những người đam mê thiên đàng. - Phần ba: Cuộc hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu. - Phần bốn: Công sức bỏ ra ít nhưng thành quả thì vĩ đại. - Phần năm: Con đường đưa lối đến thiên đàng.”

 • Hậu Quả Của Zina Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hậu Quả Của Zina: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về mối hiểm họa, hậu quả và các thể loại hành phạt trừng trị người bị Zina. Và Zina cũng là một trong các dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã từng thông báo.

 • -
 • Văn Hóa Tiếp Đón Khách Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Waheed Abdus Salam Baly Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Văn Hóa Tiếp Đón Khách: Islam là tôn giáo duy nhất dạy tín đồ Muslim mọi vấn đề từ cuộc sống thờ phượng đến đời sống trần đời, trong những giáo điều mà Islam dạy là cung cách tiếp đón khách đến nhà.

 • Nền Văn Minh Islam & Y Học Việt Nam

  PDF

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Nền Văn Minh Islam & Y Học: Tác giả nói: “Islam là một nền tảng của cuộc sống hoàn hảo để người Muslim và nhân loại sử dụng làm kim chỉ nam trong đời sống của họ. Trên thế giới hiện nay vẫn còn nhiều người hiểu nhầm: Phải chăng Islam cũng là một tôn giáo giống như các tôn giáo khác chỉ đơn thuần răn dạy các tín đồ của mình cách thờ phụng cung kính, cầu nguyện trong phạm vi hạn chế ở các Masjid (thánh đường) hoặc ở những nơi thờ phụng ?”

 • Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng Việt Nam

  PDF

  Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Điểm Hẹn Nơi Thiên Đàng: Bài viết được dịch từ bài thuyết giảng Audio của Sheikh Khaalid bin Muhammad Al-Raashid, Sheikh nói: “Trong bài thuyết giảng sẽ phân tích xoay quanh năm phần sau đây: - Phần một: Nêu và giải thích ý nghĩa một số câu Kinh nói về thiên đàng. - Phần hai: Về một vài thông tin của những người đam mê thiên đàng. - Phần ba: Cuộc hẹn nơi thiên đàng vĩnh cữu. - Phần bốn: Công sức bỏ ra ít nhưng thành quả thì vĩ đại. - Phần năm: Con đường đưa lối đến thiên đàng.”

 • Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Taqwa – Lòng Kính Sợ Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abu Zakkariya Al-Nawawy Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Riyadh Al-Saaliheen (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo) Chương Taqwa – Lòng Kính Sợ: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

 • -
 • Câu Chuyện Ngắn Về Abdul Malik bin Quraib Al-Osma-i’ Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Câu Chuyện Ngắn Về Abdul Malik bin Quraib Al-Osma-i’: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện ngắn trong thời gian học hỏi kiến thức của vị A’lim này, ông đã kiên nhẫn, đã cố gắng và rồi trở thành học giả uyên bác.

 • Chôn 30 Năm Xác Vẫn Nguyên Vẹn Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Chôn 30 Năm Xác Vẫn Nguyên Vẹn: Sheikh A’bbood bin Awn Al-U’sairi kể: “Đây là câu chuyện có thật tại nước Arab Saudi về chàng thanh niên chết trên lễ Salah, sau khi chôn 30 năm xác cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.”

 • Vài Điều Hữu Ích Cho Cuộc Sống Hạnh Phúc Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Vài Điều Hữu Ích Cho Cuộc Sống Hạnh Phúc: Bài Khutbah thứ sáu này điểm vài điều làm thanh thản và phấn khởi cho trái tim cũng như làm tan biến sự phiền muộn, bất an là điều mà bất kỳ ai cũng mong mỏi và khao khát đạt được, là điều hoàn thiện niềm vui và sự hoan hỉ. (Trích từ sách những điều hữu ích cho cuộc sống hạnh phúc của Sheikh Abdur Rahmaan bin Al-Naa-sir Al-Sa’di)

 • -
 • Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin: Sheikh Saleh bin Fawzaan bin Adullah Al-Fawzaan nói: “Phụ nữ Muslim có một vị trí quan trọng nhất định trong Islam, họ cũng mang nhiều nghĩa vụ và trọng trách. Thiên sứ của Allah - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - thường có những lời giảng giải và hướng dẫn dành riêng cho phụ nữ, chẳng hạn như trong lần thuyết giảng của Người tại Arafah Người đã có phần thuyết giảng hướng đến riêng cho họ; điều đó là một trong các cơ sở nói lên rằng cần phải có sự quan tâm đến phụ nữ trong mọi lúc, đặc biệt là trong thời đại này, thời đại mà phụ nữ Muslim bị tấn công dưới một hình thức riêng biệt nhằm mục đích tháo gỡ sự tôn vinh đối với họ cũng như loại bỏ họ ra khỏi vị trí và vai trò đích thực của họ. Do đó, cần phải làm cho phụ nữ Muslim nhận thức được sự nguy hiểm cũng như cần phải giải thích và chỉ dẫn cho họ con đường giải thoát để đến với sự thành công cho họ. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một bảng chỉ dẫn cho con đường đó với những giáo luật dành riêng cho phụ nữ Muslim. Cuốn sách này là một sự đóng góp nho nhỏ nhưng nó lại là một sự nỗ lực không nhỏ. Và tôi hy vọng Allah sẽ ban điều hữu ích với cuốn sách này bằng quyền năng của Ngài. Cuốn sách coi như là bước đầu tiên trong con đường này, hy vọng theo sau nó sẽ có những bước tiếp nối mang tính tổng quát, đầy đủ hơn cũng như hoàn thiện và trọn vẹn hơn.”

Trang: 34 - Từ : 1
Thông tin phản hồi