Chương Yasin

Giới thiệu chung

Chương Yasin gồm 83 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 36 trong Thiên Kinh Qur’an

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim