Chương Yasin

Giới thiệu chung

Chương Yasin gồm 83 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 36 trong Thiên Kinh Qur’an

Send a comment to Webmaster

-
feedback