Chương Al-Ahqof

Giới thiệu chung

Chương Al-Ahqof gồm 35 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 46 trong Thiên Kinh Qur’an

-
Thông tin phản hồi