Chương Al-Zalzalah

Giới thiệu chung

Chương Al-Zalzalah gồm 8 câu được mặc khải tại Madinah và được xếp thứ 99 trong Thiên Kinh Qur’an

Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

-
Thông tin phản hồi