Chương Al-Zalzalah

Giới thiệu chung

Chương Al-Zalzalah gồm 8 câu được mặc khải tại Madinah và được xếp thứ 99 trong Thiên Kinh Qur’an

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim