Chương Al-Osr

Giới thiệu chung

Chương Al-Osr gồm 3 câu được mặc khải tại Makkah và được xếp thứ 103 trong Thiên Kinh Qur’an

Send a comment to Webmaster

-
feedback