AL QUR’AN ALAPỌNLE PẸLU ITUMỌ RẸ NI EDE YORUBA

Irori re je wa logun