qafrah saaku yasguuden udciyah muxxo

Ux weeloosiyya

qarfah yasguuden udciya muxxok lem kee tet yasguudeenimih cukmi baxxaqisa darsi kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh