Ux weeloosiyya

naharsi mucaadarah dudda kinni tama mucaadara edde yabtam, tawassul kee kay nowqittet yabta, tawassul kak yaanam yalli xayna faxaanama kinniih, tama mucaadara elle duuda innaa kee elle duude waa innih baxxaqqat yabta.

ku tummabul nee yanfaqeh