gaat cukmi

Ux weeloosiyya

gaata kak iyyan caxay sinam axayyu mangom xagtah tani xagaanamat yabta mucaadaray qafar afat tani, tet cukmii kee daliili.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh