fayxih yamaate numuk yaaxigen umaaneh garci kalu yakkeenimi

Ux weeloosiyya

saynumih fayxi xayyoowam yablen numuk yaaxigen umaanet yaabeeniih awka le marah garci kalo yakkeenim maay dudda axcuk esseren essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub