" yalli saytunih, fayla leeh kaak dagelti mayan, usug naba rabbi kinni" iyyan maxco

" yalli saytunih, fayla leeh kaak dagelti mayan, usug naba rabbi kinni" iyyan maxco

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak sidoc hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub