" yalli saytunih, fayla leeh kaak dagelti mayan, usug naba rabbi kinni" iyyan maxco

" yalli saytunih, fayla leeh kaak dagelti mayan, usug naba rabbi kinni" iyyan maxco

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak sidoc hattoh darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh