• San-hwɛ ne, ɔkyerɛwfo, Asekyerɛni, Number ma ndeɛma : 300

    Siddiq janti: wu ye imam na asɛmpakanyi na dimafo Bambara kasa, skuulwienyi fi no Faculty ma Sharia Imam Muhammad bin Saud kramosom akwan nyinaa so, na re ɛnɛdeɛ feefeemuni Awurade

  • ɔkyerɛwfo, San-hwɛ ne, Asekyerɛni, Number ma ndeɛma : 287

    Mahmoud Ahmed Mahmoud Ghana Nipa, Wannya ni 1st Degree Afiri Faculty Of Sharia, Master’s Degree Afiri The Higer Institute of Judge, Al-Imam Mohammad Islamic University,Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia Sae sae Wu sua Phd. W saa ye Nyami kani eneAsuri pannin a wu Tawba ane Ammar Kramu sɔri a wu Aboaso

  • ɔkyerɛwfo, Asekyerɛni, San-hwɛ ne, Number ma ndeɛma : 125

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri