Nhyehyɛmu

Pɔw mmire soninku

Ramadan fael • Shawwal fael • Pilgrimage fael • Ashura fael na Muharram • bosoome fael Rajab na nhwiren • bosoome ma Shaaban • fael Chrismas fael na kasamu /sɛntɛns kɔ afahyɛ no festivals ma non-kramoni • homeda dɔ • lying na April kwasea • left bi fael na sɛn kɔ de yɛe hɔn • fael fael du ma no kɔmputa aba na no afɔre na

Number ma ndeɛma: 4

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri