• video-shot

    nyi kasakyerɛ dibaye kɔ teach dɛ no kɔmfo, asomudwoe nka no yɛ mentioned wɔ ... mu no baebol wɔ ... mu nede Din na ka kyerε

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri