• Səbr Etməyin Qaydası Azərbaycanlı

    PDF

    Translation : Muxtar Əli Reviewing : Ramil Həsən

    Uca Allah öz peyğəmbərinə səbrli olmağı əmr etmiş və buyurmuşdur: "Ya Rəsulum! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə) səbr et. Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir." (ən-Nəhl,127)

feedback