Tahavi Əqidəsinin Asanlaşdırılmış Şərhi

Author :

Sources:

Categories:

Description

Tanınmış Hənəfi alimlərindən olmuş Əbu CəfərTahavinin bu dəyərli kitabını szin istifadəniz üçün təqdim edirik.
Kitabda Allahın adları və sifətləri, iman, axirət və sairə mühim məsələlərdən söz açılır.

feedback