Ey İslam Təbliğatçıları, Tövhid Hər Şeydən Öncədir

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) :

Qısa izah

Hörmətli müsəlman qardaşım! Bu risalə, əsrimizin dahi alimi, yüzlərlə elmi fitvanın və möhtəşəm əsərlərin müəllifi, on minlərlə hədisin üzərində misilsiz elmi tədqiqatlar aparmış hədis mütəxəssisi, sünnəyə sarılmağı ilə zəmanəsinin sələfinə sarsılmaz arxa olmuş hörmətli şeyx Məhəmməd Nasiruddin Əl-Əlbaninin (Allah onun qəbrini nurla doldursun) İslam ümmətinə verdiyi dəyərli nəsihətlərdən bəhs edir.
Kitabda Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan önəmli məsələlərdən söz açılır

Download
Mülahizəni göndər