kurana kalan ladabu

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, kurana kalan fusaman tiyaw, djibirila keli ka kira kalan sunkalo la , kaniya kerekere ni kurana kalana, Tasi kurana kalan To, Tanka yini kabo cheitane ma kurana kalan To.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: