Walandaw kilayoro

 • MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "1": salamu Nienfoli Ani Alayiniw , Salamu Daliluw… 2- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "2": Salamu labuyaw, ani Aladabuw…

 • N’ee kololow Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, silameya be lachulike kata djoko niuma man, kerefe kumaw kololo fitina wati ,n`ee ka bana dow: moko korofo, galontike,namima ya, kuma kuntiyew.

 • MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinblaw, Misiri fusamantiyaw, Misiri fusamantiya silameya, walandaw fusamantiya Misiri kono, Fin minu Be daka misiri kono, Fin minu Te daka misiri kono.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na