Walandaw kilayoro

  • MP3

    Silameya nienemaya taka bolo: ni wadjouli nafama ye min be silameya gnoumayaw niafo ani a be taka bolo gnouma dafelen di kelena nienemaya ani diama ka niemaya walasa ko kisi kabo allah ka diankata ma

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na