Razumijevanje propisa vezanih za hadždž – uvod

Opis

Ovaj članak govori o definiciji hadždža, granicama mekanskog harema, posebnostima Svetog hrama, ljepotama hadždža i drugim uvodnim temama o hadždžu.

Download
Vaše mišljenje