Kazivanje o Isau (Isusu) i Merjemi u Časnom Kur’anu

Opis

Knjiga u sebi sadrži mnoge dijelove iz Kur’ana koji opisuju Merjemino i Isaovo rođenje, period djetinjstva, lijepe osobine, opis njihovih ličnosti, čudesno rođenje Isaa, mudzize koje je činio, događaji sa havarijunima (apostolima), kao i o njegovom ponovnom dolasku pred kraj svijeta, i još mnoge druge djetalje koji se nalazje u posljednjoj Allahovoj Objavi Kur’anu.

Download
Vaše mišljenje