Opis

U ovom članku se nalaze odgovori na neka pitanja vezana za abdest, a neka od tih pitanja su:
- Hoću li abdestiti za svaki namaz?
- Šta će pokvariti abdest?
- Koja je vrijednost abdesta?

Vaše mišljenje