Poziv na Hadždž

Revizija: Senad Crnkić

Opis

Hadždž je rukn ili sastavni dio Islama kojeg je Allah Uzvišeni propisao Svojim robovima. Hadždž je neodvojivi dio Islama. Hadždž je škola svakog hadžije. U Hadždžu su mnogobrojne koristi i jasni ciljevi šerijata. U ovom članku autor nam ukazuje na neke od tih koristi i ciljeva šerijata u propisivanju ovog velikog ibadeta.

Download
Vaše mišljenje