Liječenje problema brige i depresije

Opis

Razumni ljudi su saglasni da su duševna praznina i razni životni pritisci glavni uzroci širenja duševnih bolesti, a posebno brige i depresije.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio ovaj duševni problem sa iskrenim vjerovanjem u Allaha Uzvišenog, kao što je to navedeno u Kuranu: „Oni koji vjeruju i čija se srca kad se Allah pomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju.“ (Er-Rad, 28)

Download
Vaše mišljenje