Opis

Pod ovim naslovom su spomenuti neki adabi i propisi vezani za nazivanje selama, kao što je: način nazivanja selama i odgovor na njega, zatim neke od koristi nazivanja selama, a nakon toga je spomenuto pojašnjenje ko kome naziva selam.

Vaše mišljenje