Opis

Ovaj članak sažeto govori o obavezama vjernika:
- Vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i kader;
- Obožavanje samo Allaha, i odricanje od obožavanja bilo kog drugog mimo Njega;
- Apsolutna pokornost Allahu Uzvišenom i Njegovom Poslaniku;
- Učenje i podučavanje šerijatskog znanja;
- Pozivanje u islam, naređivanje dobra i zabranjivanje zla;
- Borba na Allahovom putu;
- Čvrsto držanje za Allahovo uže;
- Formalna i suštinska ustrajnost u vjeri;
- Lijepo ophođenje prema stvorenjima;
- Stalno kajanje i traženje oprosta.

Vaše mišljenje