Opis

Ovaj članak sažeto govori o načinu ponašanja posjetioca bolesniku, dovama koje u tim prilikama uči i riječima utjehe koje bolesniku upućuje, u svjetlu prakse Allahovog Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem.

Vaše mišljenje