Opis

Ovaj članak sažeto govori o šerijatskoj propisanosti ostavljanja oporuke, slučajevima u kojima požurivanje sa oporukom postaje pritvrđeno, uslovima koje mora ispunjavati oporučitelj da bi oporuka bila validna, situacijama u kojima oporuka biva obaveznom, količini imetka koji se ostavlja u vasijjet, propisu oporuke samome sebi, kada oporuka postaje pokuđenom, stvarima o kojima treba voditi brigu kada je oporuka u pitanju, i na kraju navodi primjer kako izgleda jedna oporuka.

Vaše mišljenje