Opis

Ovaj članak nam pojašnjava neke propise vezane za dženazu namaz koji nisu spomenuti u prethodnim člancima, poput kategorija kojima se može klanjati i kojima se ne može klanjati dženaza namaz, zatim koji je najmanji broj klanjača koji je potreban za obavljanje ovog namaza, koji je propis obavljanja dženaze od strane žene i koji je propis njenog prisustvovanja na groblju, zatim koji je propis dženaze namaza u odsustvu, ko je najpreči predvoditi dženazu namaz, mjesta na kojima je najbolje i na kojima je dozvoljeno obaviti dženazu namaz, kada se ne smije klanjati dženaza namaz, šta raditi sa odsječenim dijelovima tijela, i kako da postupi onaj ko zakasni na dženazu namaz.

Vaše mišljenje