Opis

U ovom članku autor nam izlaže postupke ljudi prije početka suđenja na Sudnjem danu, i nakon što se završi, spominjući kako će Allah postupiti sa sljedbenicima Knjige, a kako sa muslimanima.

Vaše mišljenje