Vrijednosti abdesta

Opis

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti abdesta u svjetlu ajeta i vjerodostojnih hadisa.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Vrijednosti abdesta

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الوضوء﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednost abdesta

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (El-Bekare, 222.)

  2. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. (El-Maide, 6.)

  Od Osmana b. Affana, radijallahu 'anhu se prenosi da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada neko upotpuni svoj abdest, njegovi grijesi izlaze iz tijela, čak i oni koji se nalaze pod noktima.“[1]

  Vrijednost davanja prednosti desnoj strani prilikom abdesta i nekih drugih djela

  Aiša, radijallahu 'anha veli: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio zadovoljan da se otpočne s desnom stranom prilikom oblačenja obuće, češljanja, kupanja i prilikom svih postupaka.“[2]

  Vrijednost namaza nakon abdesta

  Ukbe b. Amir, radijallahu 'anhu prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Ući će u Džennet svaki musliman koji upotpuni svoj abdest, a nakon toga klanja dva rekata, obavljajući ih uz potpunu srčanu prisutnost.“[3]

  Vrijednost zikra nakon abdesta

  Omer, radijallahu 'anhu prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Otvoriće se svih osam vrata Dženneta i moći će da uđe na koja god bude htio onaj ko upotpuni svoj abdest, a nakon toga kaže: 'Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne Muhammeden abdullahi ve resuluhu.'“[4]

  [1] Bilježi Muslim, br. 245.

  [2] Bilježe Buharija, br. 168., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 268.

  [3] Bilježi Muslim, br. 234.

  [4] Bilježi Muslim, br. 234.

  Naučna klasifikacija: