Vrijednosti posta

Opis

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti obaveznog posta i umjerenosti u dobrovoljnom postu kroz ajete i vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Vrijednosti posta

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الصيام﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti posta

  Vrijednost mjeseca ramazana

  Allah Uzvišeni kaže: ﷻ‬ mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete. (El-Bekare, 185.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada nastupi ramazan otvore se vrata nebesa, zatvore vrata Džehennema, a šejtani se povežu.“ ﷻ‬ drugoj verziji hadisa stoji: „Otvore se vrata Dženneta.“[1]

  Vrijednost posta

  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Uzvišeni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): 'Svako ljudsko djelo pripada njemu (čovjeku), osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi! Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: 'Ja postim!' Tako mi Onoga u čijoj Ruci je Muhammedov (sallallahu alejhi we sellem) život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha, dželle še'nuhu, od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!'“[2]

  Vrijednost postača

  Sehl prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džennet ima osam vrata, a jedna od njih se zovu Rejjan i na njih neće ući osim postači.“[3]

  Vrijednost onoga ko posti vjerujujući i nadajući se nagradi

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Onome ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće oprošteni prethodni grijesi.“[4]

  Vrijednost onoga ko provede ramazan u ibadetu

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko provede ramazan u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi.“[5]

  Vrijednost onoga ko provede noć Kadra u ibadetu

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko provede noć Kadr u ibadetu vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi.“[6]

  Vrijednost posta ramazana i šest dana ševvala

  Ebu Ejjub El-Ensari prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko isposti ramazan, a nakon njega i šest dana mjeseca ševvala, kao da je postio cijelu godinu.“[7]

  Vrijednost posta tri dana u svakom mjesecu

  Abdullah b. Amr b. El-As veli: „Do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je došla informacija o tome da sam ja kazao da ću, dok sam živ, postiti danju i klanjati noću, pa mi je Poslanik kazao: 'Nećeš moći izdražati, nego te savjetujem da bude dana u kojima ćeš postiti i onih u kojima nećeš, i jedan dio noći spavaj, a dio klanjaj. Posti tri dana u svakom mjesecu, jer jedno djelo ima vrijednost kao deset takvih, pa će ti se to računati kao da si postio cijelo vrijeme.“[8]

  [1] Bilježi Buharija, br. 1899 i 1898., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1079.

  [2] Bilježi Buharija, br. 1904., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1151.

  [3] Bilježi Buharija, br. 3257., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1052.

  [4] Bilježi Buharija, br. 38., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 760.

  [5] Bilježi Buharija, br. 37., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 759.

  [6] Bilježi Buharija, br. 1901., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 760.

  [7] Bilježi Muslim, br. 1164.

  [8] Bilježi Buharija, br. 1976., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1159.