Adabi selama

Opis

Autor u ovom članku govori o vrijednosti selama, njegovom opisu, vrijednosti onog ko prvi nazove selam, ko je najpreči da mu se nazove selam, nazivanju selama djeci i ženama, nazivanju selama prilikom ulaska u kuću, (ne)nazivanju selama zimmijama, nazivanju selama pri dolasku i odlasku, rukovanju pri nazivanju selama, o tome kada se rukuje i grli, kako se otpozdravlja odsutnom, o ustajanju pridošlom, kazni onome ko voli da mu drugi ustaju, o nazivanje selama tri puta i drugim temama vezanim za selam.

Vaše mišljenje